Blije werknemers zijn het beste

Een werknemer is een waardevol deel van ieder bedrijf. De
werknemers vervullen immers in veel situaties de werkzaamheden die er voor
zorgt dat het bedrijf blijft draaien en een omzet genereert. Vroeger was dit al
het geval, maar ondanks de technologische ontwikkelingen is dit tegenwoordig
niet anders.

Ondanks dit feit is het voor sommige werkgevers soms lastig
om de waarde van een werknemer in te zien: men probeert de kosten zo laag
mogelijk te houden en, soms ten kosten van de werknemer, de productiviteit te
vergroten. Op het eerste gezicht is dat ook niet zo raar, want met machines ga
je niet anders om: die probeer je ook zo efficiënt mogelijk te laten werken.
Maar wat veel werknemers niet inzien is dat een werknemer geen machine is. Een
werknemer heeft gevoel en wordt niet productiever door het volledig uit te
knijpen.

Integendeel: werknemers worden pas echt productief als zij
zich gewaardeerd voelen en blij zijn met het werk dat zij doen. Een werknemer
dit gevoel geven is van groot belang voor de vitaliteit
van de werknemer. Het is dus belangrijk dat een werknemer en een organisatie
bij elkaar passen. Dit betekent dat de bedrijfscultuur en het karakter van de
werknemer bij elkaar moeten aansluiten. Ook is het belangrijk dat een werknemer
zich gewaardeerd voelt. Dit kan simpelweg al door de werknemer af en toe te
vertellen dat je zijn of haar werk waardeert, maar het is ook belangrijk om
passende werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij de werknemer neer te
leggen. De verbeterpunten zijn gemakkelijk te vinden door een test op carrierepoort.nl die aan de hand van een
vragenlijst inzicht geeft in de huidige situatie.

Zodra een werknemer zich gewaardeerd voelt en blij is binnen
de organisatie zal dit direct zijn vruchten afwerpen: men is gemotiveerder en
zal zich hierdoor meer inspannen, wat de organisatie ten goede komt.